QSAL

فناوری QSAL راهکاریست برای جلوگیری از خراب شدن همزمان دیسک های SSD

طول عمر دیسک های SSD با تعداد مشخصی از اطلاعات نوشته شده بر روی دیسک سنجیده می شود و این موضوع امکان از کار افتادن همزمان تعدادی از دیسک های SSD در یک RAID را بسیار افزایش می دهد که موجب از کار افتادن RAID و یا از بین رفتن اطلاعات می شود.

فناوری QSAL (ابداع شده توسط کیونپ) با استفاده از الگوریتم های پیشرفته بصورت مداوم  طول عمر دیسک های SSD را محاسبه و مانیتور می کند تا در بازه ۵۰ درصدی انتهای عمر دیسک بتواند با تغییر روند و مدل نوشتن بر روی دیسک ها و همچنین فناوری over-provisioning از عدم از کار افتادن همزمان دیسک ها جلوگیری کند.

این فناوری به کاربر اجازه می دهد تا قبل بتواند دیسک ها را با طول عمر بیشتر استفاده کرده و در زمان مناسب انها را جایگزین کرده تا از بروز خرابی همزمان در چند دیسک به دلیل اتمام طول عمر جلوگیری کند.

 

این فناوری کاربرد بسیار بالایی در ذخیره سازها all-flash کیونپ داشته و ضریب اطمینان فضای ذخیره سازی را افزایش می دهد.

فناوری پیشرفته QSAL در سیستم عامل های QES و QuTS Hero بکار گرفته شده و در سرویس های ذخیره سازی حرفه ای و پیشرفته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

نکته: بکارگیری فناوری هایی مانند QSAL، درصد اعتماد به ذخیره ساز و سرویس ذخیره سازی آن را بصورت چشمگیری افزایش داده و همواره توسط کارشناسان توصیه می گردد.